Töökuulutused

Võtame tööle vanemõe 1,0 ametikohaga I statsionaarsesse osakonda

 

Eeldame

  • Vähemalt 3 aastast tööstaaži õe ametikohal
  • Vähemalt rakenduslikku kõrgharidust
  • Arvuti kasutamise oskus (LIISA programmi väljaõpe kohapeal)
  • Registreeritud tervishoiutöötajate registris

 

Töö aeg

  • töötamine 40 tundi nädalas kella 8.00- 16.00-ni

 

CV palun saata ee.algiahavegojnull@nosnetto.enial

Informatsioon telefonil 7766204, 5170748

 

Võtame tööle hooldaja SA Jõgeva haiglasse

  1. Statsionaarsesse osakonda päevaseks hooldajaks – tööaeg 8.00-16.00 1,0 ametikohta või

Statsionaarsesse osakonda ööpäevastesse valvetesse – tööaeg 12 või 24 tunnised valved 1,0 ametikohta

 

Info: õendusjuht Laine Ottenson – ee.algiahavegojnull@nosnetto.enial või tel 5170748