Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

Jrk nr Teenuse nimetus kestus Hind EUR
1. Füsioterapeudi teenus 1 tund 30
2. Füsioterapeudi grupiteenus 1 tund 18
3. loovterapeudi teenus 1 tund 30
4. Eripedagoogi teenus 1 tund 30
5. kogemusnõustaja teenus 1 tund 30
6. Eripedagoogi grupiteenus 1 tund 18
7. tegevusterapeudi teenus 1 tund 30
8. Logopeedi grupiteenus 1 tund 18
9. Logopeedi teenus 1 tund 30
10.
11. Psühholoogi teenus 1 tund 33,60
12. Psühholoogi grupiteenus 1 tund 20,40
13. Sotsiaaltöötaja teenus 1 tund 30
14.
15. Sotsiaaltöötaja grupiteenus 1 tund 18
16. Õe teenus 1 tund 30
17.
18. Õe grupiteenus 1 tund 18
19. Arsti teenus 1 tund  38,40
20. Majutamine 1 ööpäev 24