Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

Alates 30.06.2017.a. lisandub teenuse hinnale käibemaks 20%.

 

Jrk nr Teenuse nimetus kestus Hind EUR
1. Füsioterapeudi teenus 1 tund 25
2. Füsioterapeudi grupiteenus 1 tund 15
3. Füsioteraapia pereteenus 1 tund 32
4. Eripedagoogi teenus 1 tund 25
5. Eripedagoogi perenõustamine 1 tund 30
6. Eripedagoogi grupiteenus 1 tund 15
7. Logopeedi pereteenus 1 tund 30
8. Logopeedi grupiteenus 1 tund 15
9. Logopeedi teenus 1 tund 25
10. Psühholoogi pereteenus 1 tund 35
11. Psühholoogi teenus 1 tund 28
12. Psühholoogi grupiteenus 1 tund 17
13. Sotsiaaltöötaja teenus 1 tund 25
14. Sotsiaaltöötaja pereteenus 1 tund 32
15. Sotsiaaltöötaja grupiteenus 1 tund 15
16. Õe teenus 1 tund 25
17. Õe pereteenus 1 tund 32
18. Õe grupiteenus 1 tund 15
19. Arsti teenus 1 tund  32
20. Majutamine 1 ööpäev 20