Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

HINNAKIRI KEHTIB ALATES 01.05.2020.a.

Jrk nr Teenuse nimetus kestus Hind EUR
1. Füsioterapeudi teenus 1 tund 33
2. Füsioterapeudi grupiteenus 1 tund 20
3. loovterapeudi teenus 1 tund 31
4. Eripedagoogi teenus 1 tund 32
5. kogemusnõustaja teenus 1 tund 31
6. Eripedagoogi grupiteenus 1 tund 20
7. tegevusterapeudi teenus 1 tund 31
8. Logopeedi grupiteenus 1 tund 20
9. Logopeedi teenus 1 tund 32
10. Psühholoogi teenus 1 tund 35
11. Psühholoogi grupiteenus 1 tund 21
12. Sotsiaaltöötaja teenus 1 tund 32
13. Sotsiaaltöötaja grupiteenus 1 tund 20
14. Õe teenus 1 tund 32
15. Õe grupiteenus 1 tund 20
16. Arsti teenus 1 tund  39
17. Majutamine 1 ööpäev 8