Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri (sisaldab käibemaksu 20 %)

 

Jrk nr Teenuse nimetus kestus Hind EUR
1. Füsioterapeudi teenus 1 tund 30
2. Füsioterapeudi grupiteenus 1 tund 18
3. Füsioteraapia pereteenus 1 tund 38,40
4. Eripedagoogi teenus 1 tund 30
5. Eripedagoogi perenõustamine 1 tund 36
6. Eripedagoogi grupiteenus 1 tund 18
7. Logopeedi pereteenus 1 tund 36
8. Logopeedi grupiteenus 1 tund 18
9. Logopeedi teenus 1 tund 30
10. Psühholoogi pereteenus 1 tund 42
11. Psühholoogi teenus 1 tund 33,60
12. Psühholoogi grupiteenus 1 tund 20,40
13. Sotsiaaltöötaja teenus 1 tund 30
14. Sotsiaaltöötaja pereteenus 1 tund 38,40
15. Sotsiaaltöötaja grupiteenus 1 tund 18
16. Õe teenus 1 tund 30
17. Õe pereteenus 1 tund 38,40
18. Õe grupiteenus 1 tund 18
19. Arsti teenus 1 tund  38,40
20. Majutamine 1 ööpäev 24