Tasulised teenused

Lisa 1 juhataja käskkirja 04.07.2019.a.  nr. 1.1-3/0033-t juurde

Hinnakiri

 

Jrk nr Teenuse nimetus Ühik Hind EUR Märkused
Hooldus
1. Liikumisvõimelise kliendi hooldus 1 ööpäev 20 Ajutiselt mujal viibiva kliendi koha eest 10,00 EUR
2. Lamaja kliendi hooldus 1 ööpäev 22 Ajutiselt mujal viibiva kliendi koha eest 10,00 EUR
3. Hooldaja viibimine haige juures statsionaaris ilma toitlustamiseta 1 ööpäev 6
4. Hooldaja viibimine haige juures statsionaaris koos toitlustamisega 1 ööpäev 9,20
Taastusravi ja nõustamine
5. Füsioteraapia individuaalne (sh füsioterapeutiline hindamine, planeerimine, läbiviimine, dokumentatsioon) * 30 minutit 12
6. Füsioteraapia grupis 30 minutit 5
7. Füsioteraapia basseinis * 30 minutit 12
8. Basseini kasutamine füsioterapeudita 30 minutit 6
9. Füsioteraapia kodus 30 minutit 32
10. Käsimassaaz 15 minutit 8
11. Käsimassaaz * 25 minutit 12
12. Lümfimassaaz * 30 minutit 12
13. Lümfimassaaz * 60 minutit 22
14. Elektri-,ultraheli-, laser-, magnetravi * 1 protseduur 5
15. Parafiinravi * 20 minutit 5
16. Mudaravi * 1 protseduur 7
17. Savisoojendus * 1 protseduur 5
18. Vesiravi mullivannis * 20 minutit 8
19. Jalavann * 20 minutit 5
20. Kinesioloogiline teipimine 30 minutit 8
21. Võimlemiskumm 1,5 m 3,5
22. Majutamine statsionaarse rehalib. teenuse ja taastusravi korral  1 õõpäev 8
23. Elektrood (1 kordne) 1
Transport
24. Meditsiiniline transport 1 tund 24,8 Läbisõitu arvestatakse nii kliendi juurde sõitmisel kui ka tagasisõidul läbitud kilomeetrite eest
25. Meditsiiniline abi ja transport (lamavas asendis haige transportimine koos tervishoiutöötajaga) 1 tund 24,80 Lisandub tasu läbitud kilomeetrite eest
Ravi, Diagnostika ja ekspertiis
26. Veeni punktsioon 1 analüüs 1,1 Teistesse laboratooriumidesse saadetavate analüüside puhul
27. Analüüsi ettevalmistamine transpordiks 1 analüüs 0,40
28. Analüüsi transport 1 analüüs 0,40
29. Joobeekspertiisi teostamine (kood 3002) 1 ekspertiis 23,78
30. Narkootiliste ainete testimine (kood 6673) 1 test 17,90
31. Detoksikatsiooni infusioonravi  1 kord 25,00
32. Logopeedi raviseanss (7622)  1 kord 33,12
33. Panoraamröntgen kord 14,19
34.  Väljavõte ambulatoorsest kaardist ja haigusloost,
kindlustuspoliiside täitmine ja
muude sarnaste dokumentide vormistamine (kood 3004)
 1 ekseplar 15,08  Politseile, kohtuorganitele,
teistele meditsiiniasutustele,
haigekassadele esitatud väljavõtete ja dokumentide eest raha ei võeta
35.  Jalaravi 26,02
36.  Psühholoogi esmane vastuvõtt (45. min) 25,00
37.  Psühholoogi korduv vastuvõtt 20,00
Muud teenused
38. Koopiate tegemine 1 lehekülg 0,15
39. Saali kasutamine 1 tund 6.00
40. Lõunasöök 1 lõuna 2.00
41. Destilleeritud vesi 1 liiter 0,6
42. Kingakaitsed 1 paar 0,20
43. Surnukuuri kasutamine 1 ööpäev 10,50  Jõgeva Haiglas surnud patsiendi puhul kasutamine alates teisest ööpäevast

* Tärniga märgistatud teenuse ostmisel 10 korraga maksate 8 seansi eest.

 

Peep Põdder
SA Jõgeva Haigla Juhataja