Tasulised teenused

Lisa 1 juhataja käskkirja 29.10.2018.a.  nr. 1.1-3/0048-t juurde

Hinnakiri

 

Jrk nr Teenuse nimetus Ühik Hind EUR Märkused
Hooldus
1. Liikumisvõimelise kliendi hooldus 1 ööpäev 20 Ajutiselt mujal viibiva kliendi koha eest 9,00 EUR
2. Lamaja kliendi hooldus 1 ööpäev 22 Ajutiselt mujal viibiva kliendi koha eest 10,00 EUR
3. Hooldaja viibimine haige juures statsionaaris ilma toitlustamiseta 1 ööpäev 6
4. Hooldaja viibimine haige juures statsionaaris koos toitlustamisega 1 ööpäev 9,20
Taastusravi ja nõustamine
5. Majutamine statsionaarse rehabil. teenuse ja taastusravi korral 1 ööpäev 8
6. Elektriravi, ultraheli, laser 1 protseduur 5
7. Mudaravi 1 protseduur 7
8. Savisoojendus 1 protseduur 7
9. Parafiinravi 20 minutit 4,50
10. Liikumisravi grupis 30 minutit 4,20
11. Individuaalne liikumisravi 30 minutit 12
12. Vesivõimlemine basseinis 30 minutit 12
13. Jalavann 20 minutit 3,80
14. Basseini kasutamine füsioterapeudita 30 minutit 6
15. Vesiravi mullivannis 20 minutit 6
16. Laste arendusravi 30 minutit 5,20
17. Käsimassaaž 15 minutit 8
18. Käsimassaaž 25 minutit 12
19. Kinesioloogiline teipimine 30 minutit 5,20 Hinnale lisandub teibi maksumus 1 meeter = 4 EUR
20. Füsioterapeudi vastuvõtt ettevõttes (töökoha külastus, nõustamine, harjutusprogrammi koostamine, üks kord harjutusprogrammi tutvustus) 120 minutit 32,00
21. nõustamine, hajutusprogrammi koostamine
22. üks kord harjutusprogrammi tutvustus
23. Lümfimassaaz 30 minutit 8.00
24. Lümfimassaaz 60 minutit 15.00
25. Magnetravi 30 minutit 6.00
26. Personaalse harjutusprogrammi väljatrükk 1.60
27. Võimlemiskumm 1,5m 3.50
Transport
28. Meditsiiniline transport 1 kilomeeter 0,45 Läbisõitu arvestatakse nii kliendi juurde sõitmisel kui ka tagasisõidul läbitud kilomeetrite eest
29. Meditsiiniline abi ja transport (lamavas asendis haige transportimine koos tervishoiutöötajaga) 1 tund 24,80 Lisandub tasu läbitud kilomeetrite eest
Ravi, Diagnostika ja ekspertiis
30. Veeni punktsioon 1 analüüs 1,1 Teistesse laboratooriumidesse saadetavate analüüside puhul
31. Analüüsi ettevalmistamine transpordiks 1 analüüs 0,40
32. Analüüsi transport 1 analüüs 0,40
33. Joobeekspertiisi teostamine (kood 3002) 1 ekspertiis 23,78
34. Narkootiliste ainete testimine (kood 6673) 1 test 17,90
35. Detoksikatsiooni infusioonravi 1 kord 25,00
36. Logopeedi raviseanss 1 kord 27,00
37. Panoraamröntgen kord 14,19
38. Väljavõte ambulatoorsest kaardist ja haigusloost, kindlustuspoliiside täitmine ja muude sarnaste dokumentide vormistamine (kood 3004) 1 eksemplar 15,08 Politseile, kohtuorganitele, teistele meditsiiniasutustele, haigekassadele esitatud väljavõtete ja dokumentide eest raha ei võeta
Muud teenused
39. Koopiate tegemine 1 lehekülg 0,15
40. Saali kasutamine 1 tund 6.00
41. Lõunasöök 1 lõuna 2.00
42. Toitlustamine 1 päev 4.00
43. Destilleeritud vesi 1 liiter 0,6
44. Kingakaitsed 1 paar 0,20
45. Surnukuuri kasutamine 1 ööpäev 10,50 Jõgeva Haiglas surnud patsiendi puhul kasutamine alates teisest ööpäevast

 

Peep Põdder
SA Jõgeva Haigla Juhataja